MCE/261/4/2020/KS

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Remont szatni w MSP7” –  informacja  z otwarcia ofert.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 206 700, 00 zł.
  2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną oraz okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Oznaczenie
wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

1.

POL-BUD Sylwester Brzozowski

ul. Sokolska 80/209

40-087 Katowice

230.894,67 zł

60 miesięcy

2.

PRAGMATIC Sp. z o.o.,

ul. Krakowska 201

40-393 Katowice

236.659,93 zł

60 miesięcy

 

3.

JS INVEST Jacek Sielańczyk

ul. Chorzowska 44b

44-100 Gliwice

234.334,52 zł

60 miesięcy

4.

Semper Plus s.c.

Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś

ul. Daszyńskiego 239

44-100 Gliwice

227.543,15 zł

60 miesięcy

5.

EL-LAN Instalacje Elektryczne

Anna Kańtoch

ul. Sobieskiego 245b/1

42-580 Wojkowice

200.005,60 zł

60 miesięcy

6.

Przedsiębiorstwo

Projektowo–Budowalne

Herman Jarosław

ul. Przyległa 4

44-323 Połomia

215.043,21 zł

60 miesięcy

7.

Przedsiębiorstwo

Remontowo – Budowlane

Grzegorz Gąsior

ul. Mikołowska 113a

44-203 Rybnik

172.743,93 zł

60 miesięcy

 

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura