MCE/261/1/2020/DW

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2” –  informacja  z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 480 902,40 zł.
  2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną, terminem zakończenia robót budowlanych oraz okresem gwarancji:

Nr oferty

Oznaczenie
wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

Termin zakończenia robót budowlanych

1.

Semper Plus s.c.

Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś

ul. Daszyńskiego 239

44-100 Gliwice

765.121,55 zł

84 miesiące

70 dni

2.

Konsorcjum firm:

“ELMUR” Sp. Z o.o.

ul. Dolna 9a 43-195 Mikołów

oraz

INVEST-BIURO Sp. z o.o.

ul. Lwowska 6

35-301 Rzeszów

549.997,61 zł

84 miesiące

70 dni

3.

P.H.U. Grzegorz Bednarz

TECHNIKA GRZEWCZA
I SANITARNA

ul. Złote Łany 43B

43-227 Góra

516.058,80 zł

84 miesiące

70 dni

4.

REMELIT Tomasz Wolak

ul. J. Wolnego 12/7

40-857 Katowice

561.985,54 zł

84 miesiące

60 dni

5.

Przedsiębiorstwo

Remontowo -Budowlane

Grzegorz Gąsior

ul. Mikołowska 113a

44-203 Rybnik

579.741,10 zł

60 miesięcy

70 dni

6.

Firma A.S. s.c.

Alojzy Polok, Michał Świderek

ul. Plebańska 9/3

44-100 Gliwice

548.500,00 zł

84 miesiące

70 dni

7.

Przedsiębiorstwo

Projektowo–Budowalne

Herman Jarosław

ul. Przyległa 4

44-323 Połomia

549.183,65 zł

72 miesiące

70 dni

8.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa

Mabapa Piotr Chudoba

ul. Daszyńskiego 427

44-151 Gliwcie

679.898,49 zł

72 miesiące

70 dni

 

(-)Anna Misiura
Dydektor MCE