MCE/261/1/2020/DW

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP 2” – odpowiedzi na pytania z 13.03.2020 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2, 3 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 13.03.2020 r. pytania.

Pytanie 1:

Wnosimy o rozszerzenie konkurencyjności w niniejszym postępowaniu i dopuszczenie zastosowania profesjonalnej, systemowej podłogi sportowej posiadającej certyfikat Polskiego Związku Koszykówki, składającej się z: podwójnego legarowania, nawierzchnia z panela sportowego o gr 22 mm, warstwa użytkowa z litego drewna dębowego o gr. min. 5 mm
z możliwością co najmniej 10 krotnej renowacji podłogi, fabrycznie lakierowanego
9-ma warstwami, odpornego na ścieranie, antypoślizgowego lakieru, utwardzanego UV.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, ale na podstawie przesłanego pisma nie da się porównać czy zaproponowane rozwiązanie jest równoważne.

W otrzymanym piśmie nie podano parametrów technicznych dla zaproponowanej podłogi.

Z treści wynika, że zaproponowane rozwiązanie nie ma certyfikatów FIBA i BWF nie ma też informacji o klasie palności, o klasie odporności na ścieranie i innych wymaganiach stawianych w dokumentacji.

Zamawiający informuje, że  udzielone odpowiedzi są wiążące dla wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

(-) Anna Misiura
Dyrektor MCE