PT-I/DW/71/07/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Słoneczny Plac Zabaw – Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych” – informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 138.100,00 zł.
  2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną, terminem zakończenia robót budowlanych oraz okresem gwarancji:

Nr oferty Oznaczenie
wykonawcy
Cena ofertowa Okres gwarancji Termin zakończenia robót budowlanych
1. WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

198.994,45 zł 60 miesięcy 31.10.2019 r.
2. ANMED Sp. z o.o.

Dzierżysław

ul. Sobieskiego 32

48-130 Kietrz

242.351,33 zł 84 miesiące 17.10.2019 r.
3. BAUGART Sp. z o.o.

ul. Floriana 7

44-190 Knurów

207.721,63 zł 84 miesiące 31.10.2019 r.
4. COLOR-SPORT s.c.

Adam Wilk,

Waldemar Kosiorowski

ul. Warszawska 299

43-155 Bieruń

261.990,00 zł 84 miesiące 17.10.2019 r.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura