PT-I/DW/71/05/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” –  informacja  z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 4 514 017,53 zł.
  2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną, terminem zakończenia robót budowlanych oraz okresem gwarancji:
Nr oferty Oznaczenie
wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

Termin zakończenia robót budowlanych

1.

OLAX Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 27

43-190 Mikołów

5 989 277,36 zł

60 miesięcy

31.12.2019 r.

2. Zakład Remontowo Budowlany „Plast-Bud”
Mariusz Dawidowski
ul. Wiślana 17/4

44-119 Gliwice

5 412 000,00 zł

84 miesiące

16.12.2019 r.

3. Przedsiębiorstwo Budowlane

„CZĘSTOBUD”
Damian Świącik
Al. Bohaterów Monte Cassino 40

42-200 Częstochowa

6 367 710,00 zł

84 miesiące

16.12.2019 r.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura