PT-I/DW/71/04/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Remont bloku sportowego w MSP7”– informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 443 419,97 zł,
  2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną, terminemwykonania robót budowlanych oraz okresem gwarancji:
Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Cena ofertowa Termin wykonania robót Okres gwarancji
1. KAPIBARA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Floriana 7

44-190 Knurów

648 210,00 zł 12.08.2019 r. 84 miesiące
2. F.P.U.H. SKLEP „MABAPA”

Piotr Chudoba

ul. Daszyńskiego 427

44-151 Gliwice

694 826,32 zł 12.08.2019 r. 84 miesiące
3. Firma A.S. s.c.

Alojzy Polok, Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3

44-100 Gliwice

620 000,00 zł 12.08.2019 r. 84 miesiące
4. P.H.U. Grzegorz Bednarz

Technika Grzewcza i Sanitarna

ul. Złote Łany 43B
43-227 Góra

489 374,25 zł 19.08.2019 r. 84 miesiące

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura