PT-I/DW/71/01/2019

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz  z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4”– informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:423.000,00 zł,
  2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną oraz okresem gwarancji:
Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Cena ofertowa Okres gwarancji
1. PRAGMATIC Sp. z o.o.
ul. Krakowska 201
40-393 Katowice
490 691,27 zł 60 miesięcy
2. KABE Systemy Alarmowa Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 63

43-190 Mikołów

464 694,00 zł 84 miesiące
3. „ELMUR” Sp. z o.o.
ul. Dolna 9a
43-195 Mikolów
414 999,82 zł 84 miesiące
4. P.H.U. Grzegorz Bednarz

Technika Grzewcza i Sanitarna

ul. Złote Łany 43B
43-227 Góra

419 914,26 zł 84 miesiące
5. INFOPOL GAZ Marlena Handel – Szczerba

ul. Fabryczna 10
41-909 Bytom

491 524,99 zł 84 miesiące
6. Firma A.S. s.c.

Alojzy Polok, Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3

44-100 Gliwice

490 000,00 zł 84 miesiące

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura