PT-I/DW/71/04/2018

 

 

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”–  informacja  z otwarcia ofert.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 466.000,00 zł.
  2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną oraz okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

1.

PERFEKT LUBELSKA FABRYKA
OKIEN Sp. z o.o.

ul. Mełgiewska 99

20-234 Lublin

285.360,00 zł

84 miesiące

2.

F.P.H.U. PROGRESS Marek Adamczyk

ul. Wrocławska 21

44-100 Gliwice

324.720,00 zł

84 miesiące

3.

P.P.U.H. EURO-BUD Iwona Palus

ul. Widokowa 5

32-067 Zalas

348.940,31 zł

84 miesiące

4.

EURO OKNA – PLUS Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 82 B

37-300 Leżajsk

356.700,00 zł

84 miesiące

5.

Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o.

ul. Ceramiczna 4

20-150 Lublin

308.010,33 zł

84 miesiące

6.

Lubelskie Centrum Okien Urszula Opydo

ul. Bursaki 18

20-150 Lublin

352.417,30 zł

60 miesięcy

7.

R&M Alufasady Sp. z o.o.

ul. Kielecka 44

28-300 Jędrzejów

513.911,86 zł

84 miesiące

8.

KAPIBARA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Floriana 7

44-190 Knurów

443.232,92 zł

84 miesiące

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura