PT-I/DW/71/04/2018

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytanie z 27.04.2018 r.

 

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 27 kwietnia 2018 r. pytanie.

 

Pytanie:

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 27.04.2018r., gdzie Zamawiający nie dopuszcza systemu 5 komorowego- informujemy, iż system na jakim produkujemy okna jest  nowoczesnym systemem 5komorowym (z dwoma uszczelkami-AD) o głębokości zabudowy 76mm, wprowadzonym na rynek po to, aby osiągnąć dla całej konstrukcji okiennej jak najlepsze parametry cieplne i akustyczne. Nowa generacja tego systemu umożliwia osadzenie potrójnego pakietu szyb zespolonych o grubości do 48mm, przez co jesteśmy
w stanie uzyskać współczynnik dla całego okna nawet poniżej U=0,9 W/m2*K. W związku
z powyższym wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego systemu 5 komorowego
z możliwością szklenia pakietem 3 szybowym o grubości 48mm (tak aby był możliwy do uzyskania współczynnik dla całego okna U=0,9 W/m2*K.)

Prosimy o doprecyzowanie- czy Zamawiający dopuszcza system okienny AD z dwoma uszczelkami? (Proponowany przez nas system posiada inteligentnie rozłożone płaszczyzny uszczelek- w tym uszczelkę przylgową, które zabezpieczają przed ewentualnym przeciągiem, jak również uniemożliwiają przenikanie kurzu i deszczu). W związku z tym, prosimy o dopuszczenie systemu z 2 uszczelkami.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza innego systemu komór w profilu okiennym jak te zawarte
w projekcie (zestawieniu stolarki).

 

Z-ca dyrektora MCE

(-) Tomasz Lewicki