PT-I/DW/71/04/2018

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytania z 26.04.2018 r.

 

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 25 kwietnia 2018 r. pytania.

 

Pytanie:

Nowe okna mają mieć okucia standardowe bez grzybków antywłamaniowych (wynikałoby to z wcześniejszej odpowiedzi Zamawiającego: „Zamawiający nie przewiduje żadnej dodatkowej ochrony przeciwwłamaniowej”) – proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje żadnej ochrony antywłamaniowej.

 

Pytanie:

„Do każdej pozycji dodać profile dystansowe”, – co Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż istniejące pozycje okienne są osadzone tak, że ocieplenie szpalet okiennych zewnętrznych zasłania ramę okienną w całości – profile dystansowe mają na celu powiększenie ramy okiennej, tak by nie doszło do sytuacji w której istniejące ocieplenie szpalety będzie grubsze niż nowa rama okienna (ocieplenie szkoły jest istniejące
i pozostaje bez zmian).

Pytanie:

Jakie są obecnie zamontowane okna, czy drewniane skrzynkowe czy PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż część okien obecnie zamontowanych są oknami drewnianymi
a część PCV.

 

Pytanie:

Czy na budynku szkoły jest już nowa elewacja, (w jaki sposób będą musiały być demontowane stare okna)?

Odpowiedź:

Elewacja budynku szkoły jest ocieplona. Demontaż starych okien ma nastąpić w taki sposób, by nie uszkodzić istniejącego tynku zewnętrznego.

 

Z-ca dyrektora MCE

(-) Tomasz Lewicki