PT-I/DW/71/04/2018

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytanie z 26.04.2018 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 26 kwietnia 2018 r. pytania.

 

Pytanie:

Czy w zakres zamówienia wchodzi demontaż, oczyszczanie, malowanie i ponowny montaż krat okiennych oraz montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej – są rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Technicznej a Przedmiarem Robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź znajduje się na stronie internetowej zamawiającego
w pytaniach zadanych 24 kwietnia 2018 r., pod adresem: https://www.knurow.edu.pl/index.php/zp/br/1257-wymiana-stolarki-okiennej-w-msp-6-odpowied-na-drugie-zapytanie-z-24042018-r.

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura