PT-I/DW/71/04/2018

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytania z 26.04.2018 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 26 kwietnia 2018 r. pytania.

 

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki ze standardowym rozwiązaniem AD (czyli
z dwoma uszczelkami), czy konieczny jest system MD (z trzecią uszczelką środkową)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza system MD, gdyż trzecia uszczelka, to rozwiązanie systemowe od profilodawcy. Różnicy w cenie pomiędzy AS a MD nie będzie. Trzecia uszczelka daje: szczelność, zwiększa izolacyjność cieplną złożenia rama/skrzydło. To właśnie na złożeniu rama/skrzydło, mamy największe straty szczelności i ciepła.

 

Pytanie:

Czy wszystkie skrzydła w oknach mają mieć funkcje tylko rozwierną (zgodnie z rysunkami
z zestawienia stolarki), czy należy przewidzieć skrzydła rozwierano – uchylne (droższe) – jeżeli tak to ile sztuk w poszczególnych typach okien?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszystkie skrzydła mają być otwierane.

 

Pytanie:

Czy okucia w oknach maja być standardowe, czy należy w nich przewidzieć 1,2, czy 3 grzybki antywłamaniowe ? A może należy zastosować specjalne okucia antywyważeniowe klasy RC1 lub RC2 ? – PROSIMY O DOPRECYZOWANIE.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż każde okucie ma ich przynajmniej 1 na 1 róg złożenia rama / skrzydło. Wystarczy do standardowych grzybków, dodać 1 grzybek antywyważeniowy, w naszej wycenie jest to rozwiązanie standardowe. Nie jest wymagana żadna klasa antywłamaniowa

 

Pytanie:

Prosimy o podanie, czy profile dystansowe (poszerzenie) mają być zastosowane po całym obwodzie okien, czy tylko w pionach po bokach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż profile dystansowe zastosować na całym obwodzie okien.

 

Pytanie:

Jakiej szerokości poszerzenia należy zastosować w oknach (30mmm, czy 60mmm, czy 90mm)? A może są one zbyteczne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zastosować profile poszerzające 60 mm.

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura