PT-I/DW/71/04/2018

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytania z 25.04.2018 r.

 

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 25 kwietnia 2018 r. pytania.

 

Pytanie:

W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – 1 jest zapis dla okien „dodatkowa ochrona przeciwwłamaniowa”, co Zamawiający miał na myśli?

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje żadnej dodatkowej ochrony przeciwwłamaniowej.

 

Pytanie:

Według rysunków okien żadne okno nie ma kwatery uchylnej, wszystkie skrzydła są jedynie rozwierne. Czy w oknach nie ma być kwater uchylnych?

Odpowiedź:
Wszystkie okna mają być rozwierane.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura