PT-I/DW/71/04/2018

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytania z 24.04.2018 r.

 

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 24 kwietnia 2018 r. pytania.

 

Pytanie:

Prosimy o dołączenie do SIWZ zestawienia stolarki z rysunkami okien
i doprecyzowaniem koloru.

 

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż okna maja być koloru białego, natomiast rysunek ZS – 1, stanowiący załącznik, zawiera zestawienie stolarki.

 

1 rysunek ZS-1 Zestawienie stolarki (nieaktualne)
26.04.2018 r.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura