PT-I/DW/71/03/2018

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6” –  informacja  z otwarcia ofert.

 

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 1 970 446,43 zł.
  2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną oraz okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

 

1.

Semper Plus s.c.,
Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś,

ul. Daszyńskiego 239,

44-100 Gliwice

 

1 586 364,92 zł

84 miesiące

 

2.

Firma A.S. s.c.
Alojzy Polok, Michał Świderek,

ul. Plebańska 9/3,

44-100 Gliwice

 

1 714 200,00 zł

84 miesiące

 

3.

ANIN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 16

44-100 Gliwice

 

1 518 188,32 zł

84 miesięcy

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura