PT-I/DW/71/03/2018

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6”– odpowiedź na pytania z 03.04.2018 r.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 3 kwietnia 2018 r. pytania.

 

Pytania:

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie rysunków, według których należy wycenić pozycję
z kosztorysu tj.:

1. dostawa i montaż – zabudowa meblowa sal zajęciowych MBW3 wg PW – 12kpl,

2. dostawa i montaż – zabudowa meblowa wg aranżacji i PW – P.2.15 wg rys ZMB-4 – 5,73m2,

3. rysunki zestawienia stolarki aluminiowej, rysunek zestawienia gablot oraz rysunek zabudowy pomieszczeń sanitarnych z płyt HPL wraz z drzwiami.

Odpowiedź:

Odpowiedzią na powyższe pytania stanowią załączone rysunki.

 

Należy zwrócić uwagę, iż na rysunkach mogą pojawić się ilości lub powierzchnie dotyczące całego przedszkola. Należy wydzielić odpowiednią część dotyczącą obecnego etapu, tj. Przebudowy II piętra w MSP6.

 

 

1 Rysunki stanowiące odpowiedź na pytanie z 3 kwietnia 2018 r.
06.04.2018 r.

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura