PT-I/DW/71/01/2018

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” –  informacja  z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 1 150 000,00 zł.
  2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia oraz okresem gwarancji:

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

1. Semper Plus s.c.,
Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś,

ul. Daszyńskiego 239,

44-100 Gliwice

1 688 379,13 zł

100 dni

84 miesiące

2. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE Grzegorz Gąsior

ul. Mikołowska 113a

44-203 Rybnik

1 551 986,32 zł

88 dni

84 miesiące

3. ANIN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 16

44-100 Gliwice

1 224 553,57 zł

88 dni

60 miesięcy

4. FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO -HANDLOWA „MABAPA”
Piotr Chudoba
ul. Daszyńskiego 427
44-151 Gliwice

1 588 564,96 zł

Wykonawca nie wskazał terminu wykonania zamówienia

72 miesiące

5. Firma A.S. s.c.
Alojzy Polok, Michał Świderek,

ul. Plebańska 9/3,

44-100 Gliwice

1 788 500,00 zł

88 dni

84 miesiące

6. A&P Sp. z o.o.
ul. Jasna 31b

44-122 Gliwice

1 720 000,01 zł

88 dni

84 miesiące

7.

P.H.U.Grzegorz Bednarz Technika Grzewcza i Sanitarna
ul. Złote Łany 43b
43-227 Góra

1 139 061,36 zł

88 dni

84 miesiące

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura