PT-I/DW/71/01/2018

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”– odpowiedź na pytanie z 08.02.2018 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2, 3 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 8 lutego 2018 r. pytania.

Pytanie 1:

Jakie parametry mają spełniać nawietrzaki ścienne oraz nawietrzaki okienne?

Odpowiedź:

Informacje dotyczące nawietrzaków ściennych i okiennych znajdują się w:

PROJEKT, TOM IV rys. s.01  wentylacja mechaniczna – rzut piwnic.

PROJEKT, TOM IV, rys. s.02 – rzut parteru;

 

Pytanie 2:

Prosimy o podanie parametrów separatora tłuszczów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż parametry separatora tłuszczów zostały podane przez Zamawiającego w odpowiedzi na pytania z 1 lutego 2018 r. i są dostępne na stronie internetowej:https://www.knurow.edu.pl/index.php/zp/br/1229-modernizacja-budynku-miejskiej-szkoy-podstawowej-nr-6–dostosowanie-budynku-msp6-do-wymogow-przedszkolnych-przebudowa-kuchni-i-zaplecza-w-msp6-odpowied-na-pytania-z-01022018-r.

Pytanie 3:

Czy inwestor przewiduje możliwość zastosowania okapu innego producenta?

Odpowiedź:

Dopuszczone zostanie każde rozwiązanie pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych określonych w STWiOR. Zawsze dopuszczalne są rozwiązania lepsze.

Pytanie 4:
Czy inwestor przewiduje wykonanie kuchni z uwzględnieniem innych mebli tj. niektóre meble nie są dostępne jako integracja stołu i zmywaka czy można zastosować w tych rozmiarach osobne urządzenia tj. stół i umywalki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe zamiany i należy postępować zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 5:

Czy przewody wentylacyjne muszą być w całości ze stali nierdzewnej czy można zastosować przewody ze stali ocynkowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przewody wentylacyjne mają zostać wykonane zgodnie

z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej.

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura