PT-I/DW/71/01/2018

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”– odpowiedź na pytania z 01.02.2018 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2, 3 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 1 lutego 2018 r. pytania.

Pytanie 1:

Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju oraz typu materiału do wykonania instalacji p.poż., wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji oraz CT. W dołączonych dokumentach tj. w opisie technicznym, specyfikacji oraz przedmiarze znajdują się nawzajem wykluczające się informacje na temat zastosowanych materiałów.

Wg przedmiaru instalacje należy wykonać ze stali nierdzewnej, rur czarnych stalowych oraz rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie. Instalacje CT z rur ze stali węglowej ocynkowanej łączonej przez spawanie gdzie technologia nie przewiduje spawania rur ocynkowanych.

Wg specyfikacji rury wody użytkowej z rur ocynkowanych łączonych przez zacisk, przewody p.poż. z rur miedzianych łączonych przez zacisk.

Wg opisu technicznego jest wzmianka tylko o instalacji wodociągowej z rur ocynkowanych łączonych przez zacisk.

Proszę o dokładne wyjaśnienie, jakie systemy rozprowadzenie przewodów zastosować, czy rury ocynkowane jednostronnie lub dwustronnie, jaki system łączenia rur.

Odpowiedź:

Instalacje CT oraz CO wykonać z rur ocynkowanych łączonych przez zacisk, z wyjątkiem pomp węzła cieplnego, gdzie wykonujemy ją z rur stalowych czarnych spawanych.

Pytanie 2:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji z rur zgrzewanych polifuzyjnie systemem PP-R.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż instalacja wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji ma być wykonana zgodnie rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej.

Pytanie 3:

Na zrzutach instalacji wod-kan brak podania opisów średnic zastosowanych rurociągów. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ww. braki zostaną uzupełnione niezwłocznie.

Pytanie 4:

Proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych dotyczących separatora tłuszczu oraz przepompowni ścieków. Projekt budowy nie zawiera dokładnych danych umożliwiających dobranie urządzeń

Odpowiedź:

Separator wyposażony w przyłącze do bezpośredniego opróżniania i oczyszczania zabezpieczające pojawieniem się nieprzyjemnych zapachów. Pojemność tłuszczu 100l, pojemność błota 210l. Wyposażony w pompę czyszczącą, zasuwę zwrotną, przyłącze sanitarne ze sprzęgłem 2 ½”.

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia do instalacji podpodłogowej; zestaw do zabudowy w płycie podłogowej z pokrywą do wklejenia płytek i wpustem z syfonem; wyposażony w jedną pompę. Głębokość zabudowy 490-600mm. Z dopływem bocznym DN100. Wyposażone w system automatycznego sterowania pompą; pobór mocy 1,0kW; króciec tłoczny 1 ½”; wysokość podnoszenia max 9,5m; Qmax=10,9m3/h

Pytanie 5:

Jeżeli zamawiający dysponuje projektem wykonawczym branży sanitarnej proszę
o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje projektem wykonawczym branży sanitarnej.

 

Z-ca dyrektora MCE

Tomasz Lewicki