PT-I/DW/71/01/2018

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”– odpowiedź na pytania z 25.01.2018 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 25 stycznia 2018 r. pytania.

Pytanie:

Brak projektu i pozycji przedmiarowych do wykonania komory chłodniczej/parametry jednostki chłodniczej, grubość ocieplenia ścian  w komorze chłodniczej, rodzaj materiału, drzwi wejściowe do komory.

Odpowiedź:
Informacje dotyczące komory chłodniczej znajdują się w:

  • STWiOR str. 41 (POZ 0.6 ),
  • PRZEDMIAR str. 12 ( POZ 1.6.6 ),
  • Opis Projektu Architektonicznego str. 34 (POZ 0.6 ).

Pytanie:

Czy wyposażenie kuchni  w sprzęt i armaturę może być zastąpione zamiennikami o tych samych parametrach?

Odpowiedź:

Dopuszczony zostanie każdy element pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych określonych w STWiOR. Zawsze dopuszczalne są rozwiązania lepsze.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura