PT-I/KS/71/49/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4”  – odpowiedź na pytanie z 29.11.2017 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 29 listopada 2017 r. pytanie.

1. Pytanie

Czy w ramach wykonania nawierzchni P5 można wykonać nawierzchnię asfaltową czarną a na niej żądane kształty zielone oraz pasy z masy termoplastycznej. Z analizy rynku wynika, że nie ma możliwości wykonania asfaltu zielonego – zwłaszcza w określonym kolorze RAL.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę związaną z wykonaniem nawierzchni P5 z innego materiału niż ten określony w projekcie. Jednocześnie dopuszcza zmianę koloru zielonego w innym odcieniu.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura