PT-I/KS/71/49/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4”  –
odpowiedź na pytanie z 24.11.2017 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 24 listopada 2017 r. pytanie.

1. Pytanie

Z informacji uzyskanych od producentów systemowych scen i zadaszeń wynika, że scena powinna mieć wymiary 8×6 m (nie 4 m) lub 6×5 m (zachowanie proporcji wymiarów). Wówczas możliwe jest zastosowanie systemowych rozwiązań, a także tego typu zadaszenia. Proszę zatem o informację, czy zamawiający dopuszcza zmianę wymiaru sceny?

Jeśli tak – to proszę o informację na jaki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę wymiaru sceny z 8×4 m na 8×6 m.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura