PT-I/KS/71/37/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”– informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

 1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 1.690.344,50 zł.
 2. Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia oraz okresem gwarancji:

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Termin realizacji zadania

Okres gwarancji

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający  o zamówienie:

 1. ANMED Sp. z o.o.
  ul. Sobieskiego 32,
  48-130 Dzierżysław ,
 2. ENSAN Sp. z o.o.
  ul. Katowicka 39,
  45-061 Opole

2 478 235,03 zł

06.11.2017 r.

84 miesiące

2. „BELLSPORT”  Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4,
41-923 Bytom

2 775 032,83 zł

06.11.2017 r.

79 miesięcy

3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GRUMIX”
Budzisław 35,
26-234 Słupia

2 489 766,00 zł

16.10.2017 r.

84 miesiące

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura