PT-I/KS/71/36/2017

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”– informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 1.690.344,50 zł.
  2. Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia oraz okresem gwarancji:

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Termin realizacji zadania

Okres gwarancji

1. „BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom

2.775.032,83 zł

28.09.2017 r.

84 miesiące

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GRUMIX”

Budzisław 35, 26-234 Słupia

2.870.034,03 zł

16.10.2017 r.

84 miesiące

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura