PT-I/KS/71/5/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków  w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 157.000,00 zł.
  2. Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia oraz okresem gwarancji:

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Termin realizacji zadania

Okres gwarancji

1. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
„PROTECH” Sp. z o.o.,

ul. Słoneczna 15,

26-085 Miedziana Góra

198.961,98 zł

10.07.2017 r.

84 miesiące

2. PPUH „LEX-BUD” s.c., Leszek Mgłosiek
& Dariusz Tyrala,

ul. Gen Hallera 18a/407,

41-709 Ruda Śląska

259.800,01 zł

10.07.2017 r.

84 miesiące

3. STANEPOXYD
Stanisław Świtalski,

Danków 29,

42-165 Lipie

166.806,31 zł

10.07.2017 r.

60 miesięcy

4. BEN-BUD Janusz Benisz,

ul. Gajowa 68,

44-240 Żory

190.671,43 zł

10.07.2017 r.

84 miesiące

5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALBUD
Sp. z o.o.,

ul. Wilsona 24,

44-190 Knurów

184.485,22 zł

10.07.2017 r.

84 miesiące

6. Firma A.S. s.c. Alojzy Polok, Michał Świderek,

ul. Plebańska 9/3,

44-100 Gliwice

168.800,32 zł

10.07.2017 r.

84 miesiące

7. Zakład Remontowo Budowlany BUDOLEX Stanisław Oleksy,

34-603 Ujanowice 109

236.380,83 zł

10.07.2017 r.

84 miesiące

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura