PT-I/DW/71/6/2017

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” – informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

Część 1: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie – 1.103.814,94 zł,

Część 2: Budowa placu zabaw – 149.996,41 zł.

  1. Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zadania oraz okresem gwarancji:

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Część zadania

Cena ofertowa

Termin wykonania zadania

Okres gwarancji

1. JOKO Jolanta Kozłowska,

ul. Iwaszkiewicza 26/2,

55-200 Oława

Część 2 198 947,56 zł 14.08.2017 r. 60 miesięcy
2. P.P.U. Hebex s.c.

Ireneusz i Anna Noculak,

ul. Jankowskiego 1,

41-710 Ruda Śląska

Część 2 196 209,60 zł 14.08.2017 r. 84 miesiące
3. Konsorcjum firm:

BHPlay Maciej Mync,

ul. Spółdzielcza 27/2,
44-102 Gliwice

oraz

PPHU Multi

Anna Wszelaczyńska,

ul. Żytnia 106,

44-141 Gliwice

Część 2 179 580,00 zł 14.08.2017 r. 60 miesięcy
4. KORA Jamer i Wspólnicy
Spółka Jawna,

32-828 Biadoliny Szlacheckie 190

Część 2 171 663,11 zł 14.08.2017 r. 60 miesięcy
5. Semper Plus s.c.,
Krzysztof Hadaś,

Beata Hadaś,

ul. Daszyńskiego 239,

44-100 Gliwice

Część 1 1 330 072,34 zł 11.08.2017 r. 84 miesiące
6. PPUH „INFO-BUD”
Krzysztof Małek,

ul. Kwiatowa 11,

44-218 Rybnik

Część 1 1 296 599,58 zł 16.08.2017 r. 72 miesiące
7. Firma A.S. s.c.
Alojzy Polok,
Michał Świderek,

ul. Plebańska 9/3,

44-100 Gliwice

Część 1 1 165 000,00 zł 11.08.2017 r. 84 miesiące
8. ALBUD Sp. z o.o.,

ul. Wilsona 24,

44-190 Knurów

Część 1 1 401 333,56 zł 21.08.2017 r. 60 miesięcy
9. BEN-BUD
Janusz Benisz,

ul. Gajowa 68,

44-240 Żory

Część 1 1 983 092,99 zł 11.08.2017 r. 84 miesiące
10. Anmed Sp. Z o.o.,

Dzierżysław,

ul. Sobieskiego 32,

48-130 Kietrz

Część 2 213 973,32 zł 14.08.2017 r. 84 miesiące
11. COLOR-SPORT s.c.

Adam Wilk,
Waldemar Kosiorowski,
ul. Warszawska 299,

44-155 Bieruń

Część 2 196 059,50 zł 14.08.2017 r. 84 miesiące

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura