PT-I/DW/71/6/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej” – odpowiedź na pytania z 15.03.2017 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 15 marca 2017 r. pytanie.

Pytanie:

Projekt i opisy zawierają wizualizację urządzeń planu zabaw, ale nigdzie nie opisano,
z jakich materiałów mają być wykonane. Bardzo proszę o umieszczenie bardziej szczegółowych opisów proponowanych urządzeń, które są niezbędne do przygotowania kompleksowej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:
Przykładowa wizualizacja wyposażenia placu zabaw wraz z wymiarami poszczególnych urządzeń zawiera dokumentacja dotyczące części 2 w dokumencie Opis_MP2_Plac_zabaw w pkt 12.7. Urządzenia zabawowe powinny być z trwałych i bezpiecznych dla dzieci materiałów oraz spełniać warunki bezpieczeństwa i jakości określone w normach PN-EN 1176-1:2009.