PT-I/DW/71/6/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej”– odpowiedź na pytania z 14.03.2017 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 14 marca 2017 r. pytanie.

Pytanie:

Brak rysunku szafy na wymiar – poz. 2.53.

Odpowiedź:
Dokładny układ szafy do ustalenia z Inwestorem.

Pytanie:

Z jakiego materiału/kolor/w jaki sposób mocowana i jakim parametrom technicznym ma odpowiadać kotara sceniczna? – poz.2.54.

Odpowiedź:

Dokładny kolor, materiał i sposób montażu do ustalenia z Inwestorem. Nie przewiduje się mechanicznego sterowania kotarą. Kotara ma spełniać wymogi ochrony pożarowej dla obiektów użyteczności publicznej