PT-I/DW/71/2/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1.900.000,00 zł

2. Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia oraz okresem gwarancji:

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Termin realizacji zadania

Okres gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo
Remontów Ulic i Mostów
ul. Nad Bytomską 1
44-100 Gliwice

3 370 269,05 zł

14 tygodni na roboty wewnątrz budynku

16 tygodni na roboty na zewnątrz budynku

od podpisania umowy

84 miesiące

2.

Konsorcjum firm:

1. PPUH „INFO-BUD”
Krzysztof Małek
ul. Kwiatowa 11
44-218 Rybnik – lider
oraz
2. Zakład Stolarski i Remontowo-Budowlany „TOMAN”
ul. Kościuszki 61
44-351 Turza Śląska

3 091 974,00 zł

 

12 tygodni na roboty wewnątrz budynku

16 tygodni na roboty na zewnątrz budynku

od podpisania umowy

84 miesiące

3.

OLAX Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 27
43-190 Mikołów

3 211 981,45 zł

12 tygodni na roboty wewnątrz budynku

16 tygodni na roboty na zewnątrz budynku

od podpisania umowy

84 miesiące