PT-I/DW/71/2/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XI ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 9 lutego 2017 r. pytania.

Pytanie:

Prośba o wyjaśnienie sprawy  zadaszeń, ich konstrukcji, sposobu wykonania, ponieważ są rozbieżności pomiędzy dokumentacją wykonawczą a obmiarem. W dokumentacji konstrukcyjnej są tylko dwa daszki a z przedmiarów wynika, że są cztery, w przedmiarach pojawia się szkło hartowane, a w projekcie jest poliwęglan komorowy.

Odpowiedź:

W projekcie jak również w przedmiarze ujęto 4 daszki (patrz: rzut elewacji -1, rzut elewacji -2, rzut dachu). Wypełnienie zostało zmienione w nadzorze inwestorskim z poliwęglanu na szkło bezpieczne z uwagi na walory estetyczno – użytkowe.

Pytanie:

Proszę o określenie  parametrów skrzydeł wewnętrznych tj. rodzaj okleiny cpl. lub papier oraz określenie wypełnienia skrzydeł plaster miodu lub płyta otworowa oraz określenie jednoznaczne ilości skrzydeł oraz zamków jakie dobrać do poszczególnych drzwi.

Odpowiedź:

Punkt 2.3.9.2.  projektu ” Projektuje się drzwi wewnętrzne pełne drewniane płycinowe z ramą w kolorze grafitowym oraz skrzydłem drzwiowym w kolorze białym” .

Konstrukcja skrzydła :

  • system przylgowy,
  • skrzydło drzwi bezsęczne wykonane w 100 % z naturalnego drewna sosnowego lub dębowego,
  • wypełnienie płycina ozdobna lub gładka.

Należy zamontować wszystkie drzwi wewnętrzne zgodnie z zestawieniem materiałów .

Pytanie:

Prośba o określenie i doprecyzowanie rodzaju wszystkich rolet jakie pozostały do wykonania (materiał i konstrukcja) na obiekcie. Poprzedni wykonawca zgłosił nam znaczne nieścisłości w stosunku do pierwotnego zamówienia, co do ilości (w szczególności chodzi o rolety wewnętrzne dzień / noc).

Odpowiedź:
Rolety dzień /noc co do ilości zostały doprecyzowane w przedmiarze robót poz. 30.9, Dział roboty wewnętrzne uzupełnienia.

Pomieszczenie 6p (1,70*3,20+1,0*3,20)*2
Oznacza to, że należy wykonać po dwie rolety o wymiarach 1,70 m x 3,20 m oraz 1,0 m x 3,20 m

Pomieszczenia: 11p,10p,18p,17p,26p,25p,33p,32p (1,20*3,20)*12
Oznacza to, że w przedmiotowych pomieszczeniach należy zamontować w sumie 12 rolet
o wym.  1,20 m x 3,20 m.

Rolety wykonane z tkaniny o bardzo gęstym, delikatnym splocie, który blokuje przedostawanie się promieni słonecznych do pomieszczenia. Dzięki dzielącym ją pasom drobnej, białej siateczki, można  swobodnie regulować ilość światła wpadającego do wnętrza.

Rolety powinny posiadać:
– możliwość całkowitego zaciemnienia wnętrza,
– możliwość pełnej regulacji,
– kasetę,
– kolor ustalić z użytkownikiem.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura