PT-I/DW/71/2/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XI ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 7 lutego 2017 r. pytanie.

Pytanie:

Czy planowana zieleń, która ma być objęta 3 letnim okresem gwarancji i pielęgnacji będzie posiadać swój własny system nawadniający, czy Wykonawca będzie zobligowany do podlewania nasadzonych roślin w okresach bezdeszczowych 2-3 razy w tygodniu. Otrzymane wstępne wyceny prac ogrodniczych odrzucają udzielenie gwarancji na zasadzone rośliny z powodu braku systemu nawadniającego. Zapisy w załączniku „Projekt nasadzeń” narzucają Wykonawcy udzielenie 3 letniej gwarancji na wykonany ogród tzn. regularne podlewanie odpowiednią ilością wody, nawożenie wg programu ochrony roślin oraz wykonanie mechanicznych prac pielęgnacyjnych, jak np. koszenie trawnika wraz
z usunięciem resztek organicznych po dokonaniu skoszenia.

W związku z powyższym Wykonawca prosi o jednoznaczną odpowiedź, czy w przypadku niespełnienia warunków zawartych w specyfikacji przetargu oraz opisie projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy?

Odpowiedź:

Przypadki, w których zostało przewidziane prawo do odstąpienia od umowy określa
§ 9 ust. 4 – 8 wzoru umowy.

Zamawiający informuje, że 3 letnim okresem gwarancji nie jest objęta pielęgnacja nasadzonych roślin (podlewania, nawożenia, wykonywania mechanicznych prac pielęgnacyjnych w tym koszenia trawników wraz z usuwaniem resztek organicznych po koszeniu). Zamawiający wymaga by nasadzenie roślin nastąpiło zgodnie z dokumentacją projektową, natomiast późniejszy proces pielęgnacyjny będzie wykonywany już przez zamawiającego.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura