PT-I/DW/71/1/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka”.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XI ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 9 stycznia 2017 r. pytanie.

Pytanie:

W którym z załączników znajduje się wykaz wymaganych mebli/sprzętu kuchennego koniecznego w realizacji zadania pn.: „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka”.

Odpowiedź:

Wykaz mebli i sprzętu, stanowiących wyposażenie kuchni w nowopowstającym żłobku znajduje się w załączniku nr 6 – „Dokumentacja projektowa żłobka – budowlana”, w folderze „PROJEKT”, w pliku o nazwie „OPIS BUDOWLANY”, str. 44 – 47 dokumentu, punkt 2.4.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura