PT-I/DW/71/1/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – zebranie Wykonawców.

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwaną w skrócie pzp oraz zgodnie z zapisami rozdziału XI ust. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego, tj. Żłobka Publicznego, informuje, iż zebranie Wykonawców mające na celu wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści SIWZ zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” odbędzie się 11 stycznia 2017 roku o godzinie 9.00 w Knurowie przy ul. Wiosennej 1 (budynek nowo powstającego żłobka).

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura