MCE/261/16/2020/DW

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola – IV etap” – informacja o transmisji online otwarcia ofert.

            Z uwagi na obecnie istniejące zagrożenie epidemiczne, zgodnie z zapisami rozdziału XV ust. 11 SIWZ nr MCE/261/16/2020/DW z 16 grudnia 2020 r., Zamawiający zapewnia jawność otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, poprzez transmisję online otwarcia ofert bez fizycznej obecności wykonawców, która będzie dostępna na stronie https://www.youtube.com/watch?v=yMLeO9pw_zE&feature=youtu.be

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura