MCE/261/16/2020/DW

 

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola – IV etap” – informacja z otwarcia ofert.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 1 500 000,00 zł.
  2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną, terminem zakończenia robót budowlanych oraz okresem gwarancji:

 

Nr oferty Oznaczenie
wykonawcy
Cena ofertowa Okres gwarancji Termin zakończenia robót budowlanych
(od dnia przekazania placu budowy)
 

1.

Kapibara Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Floriana 7
44-190 Knurów
Oferta wycofana
 

2.

Zakład Remontowo Budowlany „Plast-Bud” Mariusz Dawidowski
ul. Wiślana 17/4
44-119 Gliwice
1 992 600,00 zł 60 miesięcy 150 dni
 

3.

Konsorcjum Firm:

Lider konsorcjum:
BEN-BUD Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Gajowa 68
Partner konsorcjum:
BEN-BUD Janusz Benisz
44-240 Żory, ul. Gajowa 68

 

1 319 685,14 zł 60 miesięcy 150 dni
4. Kapibara
Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Floriana 7
44-190 Knurów
1 858 168,44 zł 60 miesięcy 150 dni

 

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura