Ogłoszenie nr 540543812-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.
Knurów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510218118-N-2019
Data: 14/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 271078118, ul. al. Lipowa  12, 44-196  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 27 45, e-mail msp9@knurow.edu.pl , faks 32 235 27 65.
Adres strony internetowej (url): https://sp9.knurow.edu.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotowe postępowanie zostało przygotowane i przeprowadzone przez Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowane przez Annę Misiurę – dyrektora MCE w Knurowie, działające na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej w skrócie Pzp) (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) jako pełnomocnik zamawiającego, tj. Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie reprezentującej na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 15 ust. 1 Pzp, w związku z art. 16 ust. 5 Pzp, wspólnych zamawiających wymienionych w sekcji I. Kwota wynikająca z sekcji IV pkt IV.6)ogłoszenia tj. kwota 387 343,58 zł stanowi sumę udzielanych zamówień. Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone indywidualnie przez każdego z zamawiających, Wykonawcy – Tauron Dystrybucja sp. z o.o., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, w terminach wskazanych poniżej: 1. Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie – 3 umowy z 27.09.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczna 30.09.2019 r.), 2. Miejski Żłobek w Knurowie – 1 umowa 27.09.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczna 30.09.2019 r.), 3. Miejskie Przedszkole nr 12 im. J. Korczaka w Knurowie – 1 umowa 27.09.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczna 30.09.2019 r.), 4. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie – 1 umowa 27.09.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczna 30.09.2019 r.), 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. F. Michalskiego w Knurowie – jedna umowa z 30.09.2019 r., druga z 1.10.2019 r.(umowy przekazane drogą elektroniczna 08.10.2019 r.), 6.Miejskie Przedszkole nr 2 im. J. Brzechwy w Knurowie – 1 umowa z 1.10.2019 r. (umowa przekazana drogą elektroniczną 30.09.2019 r. 7. Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie – 1 umowa z 1.10.2019 r. (umowa przekazana drogą elektroniczną 30.09.2019 r.) 8. Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Miarki w Knurowie – 3 umowy z 1.10.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczną 8.10.2019 r.), 9. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie – 4 umowy z 1.10.2019 r. (jedna z umów przekazana drogą elektroniczną 8.10.2019 r. trzy umowy przekazane 11.10.2019 r.).
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotowe postępowanie zostało przygotowane i przeprowadzone przez Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowane przez Annę Misiurę – dyrektora MCE w Knurowie, działające na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej w skrócie Pzp) (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) jako pełnomocnik zamawiającego, tj. Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie reprezentującej na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 15 ust. 1 Pzp, w związku z art. 16 ust. 5 Pzp, wspólnych zamawiających wymienionych w sekcji I. Kwota wynikająca z sekcji IV pkt IV.6)ogłoszenia tj. kwota 387 343,58 zł stanowi sumę udzielanych zamówień. Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone indywidualnie przez każdego z zamawiających, Wykonawcy – Tauron Dystrybucja sp. z o.o., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, w terminach wskazanych poniżej: 1. Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie – 3 umowy z 27.09.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczna 30.09.2019 r.), 2. Miejski Żłobek w Knurowie – 1 umowa 27.09.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczna 30.09.2019 r.), 3. Miejskie Przedszkole nr 12 im. J. Korczaka w Knurowie – 1 umowa 27.09.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczna 30.09.2019 r.), 4. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie – 1 umowa 27.09.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczna 30.09.2019 r.), 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. F. Michalskiego w Knurowie – jedna umowa z 30.09.2019 r., druga z 1.10.2019 r.(umowy przekazane drogą elektroniczna 08.10.2019 r.), 6.Miejskie Przedszkole nr 2 im. J. Brzechwy w Knurowie – 1 umowa z 1.10.2019 r. (umowa przekazana drogą elektroniczną 30.09.2019 r. 7. Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie – 2 umowy z 1.10.2019 r. 8. Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Miarki w Knurowie – 2 umowy z 1.10.2019 r. (umowy przekazane drogą elektroniczną 8.10.2019 r.), 9. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie – 4 umowy z 1.10.2019 r. (jedna z umów przekazana drogą elektroniczną 8.10.2019 r. trzy umowy przekazane 11.10.2019 r.), 10. Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie – dwie umowy jedna z 01.10.2019 r., druga z 01.01.2020 r., 11. Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie – umowa z 25.11.2019 r., 12. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie – umowa z 25.11.2019 r.
Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura