Ogłoszenie nr 540177647-N-2019 z dnia 26-08-2019 r.
Knurów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510177397-N-2019
Data: 26/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 000727185, ul. al. Lipowa  12, 44-196  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 352 700, e-mail kancelaria@knurow.edu.pl , faks 322 352 770.
Adres strony internetowej (url): www.knurow.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 1 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 46043.52 Oferta z najniższą ceną/kosztem 46043.52 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 132109.44 Waluta: PLN
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 1 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 49728.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 49728.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 144000.00 Waluta: PLN

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 2 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 42489.60 Oferta z najniższą ceną/kosztem 39110.40 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 159999.36 Waluta: PLN
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 2 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 45888.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 42240.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 172800.00 Waluta: PLN

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 3 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 40177.92 Oferta z najniższą ceną/kosztem 40177.92 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40888.32 Waluta: PLN
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 3 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 43392.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 43392.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44160.00 Waluta: PLN

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 4 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 46043.52 Oferta z najniższą ceną/kosztem 44444.16 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 46043.52 Waluta: PLN
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 4 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 49728.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 48000.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49728.00 Waluta: PLN

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 5 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 55111.68 Oferta z najniższą ceną/kosztem 53333.76 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 62221.44 Waluta: PLN
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 5 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 59520.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 57600.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 67200.00 Waluta: PLN

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 6 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 54222.72 Oferta z najniższą ceną/kosztem 54222.72 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 92444.16 Waluta: PLN
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 6 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 58560.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 58560.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 99840.00 Waluta: PLN

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura