PT-I/DW/71/06/2019

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020” –  informacja  z otwarcia ofert.

 

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

Zadania 1 – trasa nr I – 39 664,00 zł;

Zadania 2 – trasa nr II – 19 536,00 zł;

Zadanie 3 – trasa nr III – 13 954,00 zł;

Zadanie 4 – trasa IV – 44 434,00 zł;

Zadanie 5 – trasa V – 92 564,00 zł;

Zadanie 6 – trasa VI – 36 338,00 zł.

 

  1. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną za 1 dzień dowozu, ceną za 1 km wydłużonej trasy oraz deklaracją ukończenia bądź nie ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Zadanie nr

Cena (brutto)

za jeden dzień przewozu

Cena (brutto)

za 1 km wydłużonej trasy

Ukończenie kursu/ szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

1.

 

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

II

250,00 zł

1,00 zł

ukończony w 2019 r.

V Knurów-Zabrze

250,00 zł

1,00 zł

ukończony w 2019 r.

V Knurów-Katowice

300,00 zł

V Knurów-Zabrze-Katowice

350,00 zł

2.

 

 

FENIKS V Sp. z o.o.
ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

I

 

750,00 zł

5,50 zł

ukończony między 2015 r. a 2018 r.

II

900,00 zł

5,50 zł

ukończony między 2015 r. a 2018 r.

 

 

 

3.

 

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

I

350,00 zł

0,10 zł

ukończony między 2015 r. a 2018 r.

II

220,00 zł

0,10 zł

ukończony w 2019 r.

III

230,00 zł

0,10 zł

ukończony w 2019 r.

IV

250,00 zł

0,10 zł

ukończony w 2019 r.

V Knurów-Zabrze

250,00 zł

0,10 zł

ukończony w 2019 r.

V Knurów-Katowice

400,00 zł

V Knurów-Zabrze-Katowice

400,00 zł

VI

520,00 zł

0,10 zł

ukończony w 2019 r.

4.

 

PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz

ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

V Knurów-Zabrze

290,00 zł

0,10 zł

ukończony w 2019 r.

V Knurów-Katowice

310,00 zł

V Knurów-Zabrze-Katowice

330,00 zł

VI

305,00 zł

0,10 zł

ukończony w 2019 r.

5

 

 

Andrzej Sabadach

ul. Satyrków 8/6

44-113 Gliwice

 

I

259,00 zł

0,01 zł

ukończony w 2019 r.

II

239,00 zł

0,01 zł

ukończony w 2019 r.

III

226,00 zł

0,01 zł

ukończony w 2019 r.

IV

259,00 zł

0,01 zł

ukończony w 2019 r.

V Knurów-Zabrze

239,00 zł

1,50 zł

ukończony w 2019 r.

V Knurów-Katowice

340,00 zł

V Knurów-Zabrze-Katowice

350,00 zł

 

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura