PT-I/DW/71/06/2018

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019” – informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

Zadania 1 – trasa nr I – 42 034,00 zł;

Zadania 2 – trasa nr II – 29 475,00 zł;

Zadanie 3 – trasa nr III – 36 977,00 zł,

Zadanie 4 – trasa IV – 53 033,00 zł.

  1. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną za 1 dzień dowozu, ceną za 1 km wydłużonej trasy oraz deklaracją ukończenia bądź nie ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy Zadanie nr Cena (brutto)

za jeden dzień przewozu

Cena (brutto)

za 1 km wydłużonej trasy

Ukończenie kursu/ szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
1. FENIKS V Sp. z o.o.
ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

I 700,00 zł 5,00 zł TAK
II 700,00 zł 5,00 zł TAK
2. FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

I 260,00 zł 0,10 zł NIE
II 195,00 zł 0,10 zł TAK
III 230,00 zł 0,10 zł TAK
IV 250,00 zł 0,10 zł TAK
3. Usługi Przewozowe
Lucjan Brożek
ul. Mendego 31
41-809 Zabrze
I 318,00 zł 2,00 zł TAK
II 318,00 zł 2,00 zł TAK
III 318,00 zł 2,00 zł TAK
IV 318,00 zł 2,00 zł TAK
4. Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

I 237,00 zł 0,80 zł TAK
II 230,00 zł 0,80 zł TAK
III 230,00 zł 0,80 zł TAK
5 PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz

ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

 

IV

280,00 zł 2,30 zł Nie zaznaczono
6 TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

I 276,00 zł 1,80 zł TAK
II 215,00 zł 1,80 zł TAK

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura