Wybór najkorzystniejszej oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Inne kryteria (wymienić) Oferowana cena

netto / brutto

1. Polskie Centrum Ustawiczne Kształcenie Dorosłych „RADIUS” ul. Raciborska 16 47-480 Maków ———— 61.500,00 zł netto

61.500,00 zł brutto

2. Wioska Szkoleń ul. Powstańców Śląskich 19/2 41-902 Bytom ———— 65.051,00 zł netto

65.051,00 zł brutto

3. Fabryka Kreatywności Jolanta Łysakowska ul. Marii Konopnickiej 9/1 41-500 ———— 43.300,00  zł netto

43.300,00 zł brutto

4. BPR Consulting Paulina Zastróżna ul. Radwańska 27/2U 90-540Łódź ———— 36.800,00 zł netto

36.800,00 zł brutto