PK-A/KKK/051/7/2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie zaprasza do złożenia oferty cenowej (brutto) w zakresie szkoleń dla nauczycieli projektu pn. Witajcie w Nowej Bajce!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od lipca 2017 r. do września 2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w ramach projektu UE cyklu szkoleń dla nauczycieli z zakresu:

1. arteterapia – 4 nauczycieli – planowana liczba godzin szkolenia to 80 h dla każdego nauczyciela;

2. bajkoterapia – 4 nauczycieli – planowana liczba godzin szkolenia to 80 h dla każdego nauczyciela;

3. gimnastyka korekcyjna – 1 nauczyciel – planowana liczba godzin szkolenia to 80 h;

4. terapia behawioralna – 4 nauczycieli – planowana liczba godzin szkolenia to 80 h dla każdego nauczyciela.

W przypadku pkt 3 wiadomo, że podana kwota będzie kosztem jednostkowym, jednak w przypadku 1, 2 i 4 proszę o informację czy kwotę policzyli Państwo od osoby czy od całej czteroosobowej grupy.

Ofertę cenową za pomocą formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1, proszę przesłać pocztą tradycyjną, mailem lub dostarczyć osobiście do Biura projektu Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12, w nieprzekraczalnym terminie do 21 lipca 2017 r. do godz. 10:00.

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

1 Załącznik do zapytania ofertowego 17.07.2017r.