MCE/261/5/2020/DW

 

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

 

dotyczy: zadania pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021” –  informacja  z otwarcia ofert.

 

 

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia – 331 136,91 zł, w tym na poszczególne części:

 

Zadanie 1 – trasa I – 52 398,53 zł

Zadanie 2- trasa II – 48 356,09 zł

Zadanie 3 – trasa III – 45 724,25 zł

Zadanie 4 – trasa IV – 52 398,53 zł

Zadanie 5 – trasa V – 62 719,52 zł

Zadanie 6 –  trasa VI – 69 539,99 zł

 

 

2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną za 1 dzień dowozu, rok produkcji pojazdu oraz deklaracją ukończenia bądź nie ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

 

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Zadanie nr

Cena (brutto)

za jeden dzień przewozu

Rok produkcji pojazdu

Ukończenie kursu/ szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

1.

USŁUGI PRZEWOZOWE LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

I

347,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

II

280,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

276,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

IV

360,00 zł

2018 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

V

280,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

330,00 zł

350,00 zł

2.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSLAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

I

448,00 zł

2000 r. i wcześniej

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

II

578,00 zł

2015 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

298,00 zł

2015 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

IV

278,00 zł

2014 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

V

258,00 zł

2013 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

258,00 zł

278,00 zł

VI


269,00 zł

2010 r.

Pomiędzy 2018 r. – 2020 r.

3.

PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz

ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

V

290,00 zł


2020 r.

Pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

310,00 zł

330,00 zł

VI

305,00 zł

2011 r.

Pomiędzy 2018 r. – 2020 r.

4.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

II

220,00 zł

2005 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

220,00 zł

2005 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

V

280,00 zł


2016 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

280,00 zł

280,00 zł

VI

400,00 zł

2009 r.

Pomiędzy 2016 r. – 2017 r.


5.

FENIKS V Sp. z o.o.

ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

 


II


648,00 zł


2007 r.


Nie ukończył


6.

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

II

330,00 zł

2014 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

315,00 zł

2010 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

V

255,00 zł


2019 r.


Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

305,00 zł

355,00 zł


7.

P.P.U.H. „LUKAS”
ŁUKASZ SOBIERAJ
ul. Jaszczury 10

41-810 Zabrze


V

290,00 zł


2014 r.


Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

310,00 zł

325,00 zł


8.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

I

320,00 zł

2012 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

II

239,00 zł

2017 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

226,00 zł

2015 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

IV

278,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

ZASTĘPCA DYREKTOR MCE
(-) Tomasz Lewicki