MCE/261/5/2020/DW

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

 

dotyczy: zadania pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021” –  wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, na podstawie
art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp)
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”, dokonało wyboru ofert najkorzystniejszych. Na realizatorów zamówienia wybrano:

 


Zadanie 1 – trasa nr I

USŁUGI PRZEWOZOWE LUCJAN BROŻEK

ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

 

cena ofertowa – 347,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie I

rok produkcji pojazdu – 2019 r.
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

 


Zadanie 2 – trasa nr II

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa – 239,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie II

rok produkcji pojazdu – 2017 r.
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

 


Zadanie 3 – trasa nr III

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa – 226,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie III

rok produkcji pojazdu – 2015 r.
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

 


Zadanie 4 – trasa nr IV

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa – 278,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie IV

rok produkcji pojazdu – 2019 r.
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

 


Zadanie 5 – trasa nr V

P.P.U.H. MIRKO

MIROSŁAW GAJDA

ul. Przemysłowa 10

32-620 Brzeszcze

 

cena ofertowa 1 dzień dowozu na trasie V, na odcinku:

Knurów-  Zabrze – 258,00 zł

Knurów – Katowice – 258,00 zł

Knurów – Zabrze – Katowice – 278,00 zł

Średnia cena na trasie V – 264,67 zł

rok produkcji pojazdu – 2013 r.
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

 


Zadanie 6 – trasa nr VI

P.P.U.H. MIRKO

MIROSŁAW GAJDA

ul. Przemysłowa 10

32-620 Brzeszcze

 

cena ofertowa – 269,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie VI

rok produkcji pojazdu – 2010 r.
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – pomiędzy 2018 r. – 2020 r.

 

Oferty ww. Wykonawców zostały określone jako zgodne z wymaganiami SIWZ i uznane za najkorzystniejsze, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 2 SIWZ nr MCE/261/5/2020/DW, tj.

 


Zadanie 1 – trasa nr I

USŁUGI PRZEWOZOWE LUCJAN BROŻEK

ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

 

cena ofertowa –  55,33 pkt

rok produkcji pojazdu – 19,00 pkt
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- 20,00 pkt

i w ocenie przyznano jej łącznie 94,33 punktów;

 


Zadanie 2 – trasa nr II

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa –  55,23 pkt

rok produkcji pojazdu – 17,00 pkt
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- 20,00 pkt

i w ocenie przyznano jej łącznie 92,23 punktów;

 


Zadanie 3 – trasa nr III

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa –  58,41 pkt

rok produkcji pojazdu – 15,00 pkt
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- 20,00 pkt

i w ocenie przyznano jej łącznie 93,41 punktów;

 


Zadanie 4 – trasa nr IV

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa –  60,00 pkt

rok produkcji pojazdu – 19,00 pkt
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- 20,00 pkt

i w ocenie przyznano jej łącznie 99,00 punktów;

 


Zadanie 5 – trasa nr V

P.P.U.H. MIRKO

MIROSŁAW GAJDA

ul. Przemysłowa 10

32-620 Brzeszcze

 

cena ofertowa –  60,00 pkt

rok produkcji pojazdu – 13,00 pkt
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- 20,00 pkt

i w ocenie przyznano jej łącznie 93,00 punktów;

 


Zadanie 6 – trasa nr VI

P.P.U.H. MIRKO

MIROSŁAW GAJDA

ul. Przemysłowa 10

32-620 Brzeszcze

 

cena ofertowa –  60,00 pkt

rok produkcji pojazdu – 10,00 pkt
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- 20,00 pkt

i w ocenie przyznano jej łącznie 90,00 punktów;

 

 

Nazwa firmy, adres wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną za 1 dzień dowozu, deklarowanym rokiem produkcji pojazdu oraz deklaracją ukończenia bądź nie ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

 

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Zadanie nr

Cena (brutto)

za jeden dzień przewozu

Rok produkcji pojazdu

Ukończenie kursu/ szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

1.

USŁUGI PRZEWOZOWE LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

I

347,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

II

280,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

276,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

IV

360,00 zł

2018 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

V

280,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

330,00 zł

350,00 zł

2.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

I

448,00 zł

2000 r. i wcześniej

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

II

578,00 zł

2015 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

298,00 zł

2015 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

IV

278,00 zł

2014 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

V

258,00 zł

2013 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

258,00 zł

278,00 zł

VI


269,00 zł

2010 r.

Pomiędzy 2018 r. – 2020 r.

3.

PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz

ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

V

290,00 zł


2020 r.

Pomiędzy 2015 r. – 2020 r.

310,00 zł

330,00 zł

VI

305,00 zł

2011 r.

Pomiędzy 2018 r. – 2020 r.

4.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

II

220,00 zł

2005 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

220,00 zł

2005 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

V

280,00 zł


2016 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

280,00 zł

280,00 zł

VI

400,00 zł

2009 r.

Pomiędzy 2016 r. – 2017 r.


5.

FENIKS V Sp. z o.o.

ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice


II


648,00 zł


2007 r.


Nie ukończył


6.

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

II

330,00 zł

2014 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

315,00 zł

2010 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

V

255,00 zł


2019 r.


Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

305,00 zł

355,00 zł


7.

P.P.U.H. „LUKAS”
ŁUKASZ SOBIERAJ
ul. Jaszczury 10

41-810 Zabrze


V

290,00 zł


2014 r.


Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

310,00 zł

325,00 zł


8.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

I

320,00 zł

2012 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

II

239,00 zł

2017 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

III

226,00 zł

2015 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

IV

278,00 zł

2019 r.

Pomiędzy 2015 r. -2020 r.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 1 – trasa nr I

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rok produkcji pojazdu

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

USŁUGI PRZEWOZOWE
LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

55,33

19,00

20,00

94,33

2.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

60,00

12,00

20,00

92,00

3.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

42,86

0,00

20,00

62,86

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 2 – trasa nr II

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rok produkcji pojazdu

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

55,23

17,00

20,00

92,23

2.

USŁUGI PRZEWOZOWE
LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

47,14

19,00

20,00

86,14

3.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

60,00

5,00

20,00

85,00

4.

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

40,00

14,00

20,00

74,00

5.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

22,84

15,00

20,00

57,84

6.

FENIKS V Sp. z o.o.

ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

20,37

7,00

0,00

27,37

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 3 – trasa nr III

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rok produkcji pojazdu

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

58,41

15,00

20,00

93,41

2.

USŁUGI PRZEWOZOWE
LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

47,83

19,00

20,00

86,83

3.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

60,00

5,00

20,00

85,00

4.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

44,30

15,00

20,00

79,30

5.

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

41,90

10,00

20,00

71,90

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 4 – trasa nr IV

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rok produkcji pojazdu

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

60,00

19,00

20,00

99,00

2.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

60,00

14,00

20,00

94,00

3.

USŁUGI PRZEWOZOWE
LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

46,33

18,00

20,00

84,33

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 5 – trasa nr V

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rok produkcji pojazdu

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

60,00

13,00

20,00

93,00

2.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

56,71

16,00

20,00

92,71

3.

PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz

ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

51,23

20,00

20,00

91,23

4.

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

52,07

19,00

20,00

91,07

5.

USŁUGI PRZEWOZOWE
LUCJAN BROŻEK
ul. Mendego 31

41-809 Zabrze

49,63

19,00

20,00

88,63

6.

P.P.U.H. „LUKAS”
ŁUKASZ SOBIERAJ
ul. Jaszczury 10

41-810 Zabrze

51,50

14,00

20,00

85,50

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 6 – trasa nr VI

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rok produkcji pojazdu

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

P.P.U.H. MIRKO
MIROSŁAW GAJDA
ul. Przemysłowa 10
32-620 Brzeszcze

60,00

10,00

20,00

90,00

2.

PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz

ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

52,92

11,00

20,00

83,92

3.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

40,35

9,00

10,00

59,35

(-) Anna Misiura
Dyrektor MCE