Strona prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d6707f0a-1716-11ee-a60c-9ec5599dddc1