Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Usługi
1 Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. 31.12.2021 r. dla placówek oświatowych w Knurowie. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 128
2 Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. 31.12.2021 r. dla placówek oświatowych w Knurowie. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 237
3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540177647-N-2019 163
4 „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 195
5 „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020” – wybór najkorzystniejszej oferty 273
6 „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020” – informacja z otwarcia ofert 338
7 „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020” - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 237
8 Zmiana Nr 1 SIWZ nr PT-I/DW/71/06/2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020” 220
9 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 313
10 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 832
11 „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019” - wybór najkorzystniejszej oferty 1125
12 „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019” – informacja z otwarcia ofert 930
13 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 1844
14 Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. 31.12.2019 r. dla placówek oświatowych w Knurowie - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 1007
15 Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. 31.12.2019 r. dla placówek oświatowych w Knurowie. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 1107
16 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 1180
17 „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018” – wybór najkorzystniejszej oferty 1081
18 Informacja z otwarcia ofert złożonych na zadanie pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018" 891
19 Wybór najkorzystniejszej oferty zapytania z dnia 17 lipca 2017 r. w zakresie szkoleń dla nauczycieli projektu pn. "Witajcie w Nowej Bajce!" 997
20 OGŁOSZENIE nr 500004935-N-2017 O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 550091-N-2017 z 14.07.2017 r. 966
21 „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018” - Zmina 1 SIWZ nr PT-I/DW/71/38/2017 1157
22 Szkolenia dla nauczycieli projektu pn. Witajcie w Nowej Bajce! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od lipca 2017 r. do września 2017 r. 911
23 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018-ogłoszenie o zamówieniu 1372