Lp.

Nazwa

PL

UKR

1

Przyjęcie do przedszkola /

ЗАЯВА про зарахування дитини в дитячий сад

2

Zgłoszenie do klasy pierwszej /

Заява про зарахування до першого класу державної початкової школи

3

Zgłoszenie do klasy wyższej niż pierwsza /

Заява про зарахування до класу, вищого ніж перший

 

Lp.

Nazwa

Plik DOC

Plik PDF

1

Kwestionariusz polsko-ukraiński mogący pomóc w diagnozowaniu problemów uczniów ukraińskich. Kwestionariusz wypełnia rodzic.
2 Niezbędnik nauczyciela w pracy z Ukraińskimi dziećmi. LINK