Wpłynęły 2 oferty pracy.

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie w pełnym wymiarze czasu pracy:

MCE/110/1/2024/TL/2

5 czerwca 2024 r. w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie (sala nr 314) odbędzie się test merytoryczny (godz. 9.00) oraz rozmowa kwalifikacyjna (godz. 10.30).

Osoba, która nie spełnia wymogów formalnych ze względu na brak wykształcenia określonego w ogłoszeniu o konkursie (numer referencyjny: MCE/110/1/2024/1), może odebrać złożone dokumenty aplikacyjne w terminie do 28 czerwca 2024 r. Po tym terminie nieodebrana oferta pracy zostanie zniszczona.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura