Knurów, 12 czerwca 2024 r.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie
al. Lipowa 12
44-196 Knurów

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

 (pełny wymiar czasu pracy) –

w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie

(numer naboru: MCE/110/1/2024/TL)

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie wybrano panią Agnieszkę Komudę zamieszkałą w Knurowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Komuda uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu testu z wiedzy merytorycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz predyspozycje do prawidłowej realizacji zadań na oferowanym stanowisku pracy w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie. Pani Agnieszka Komuda uzyskała akceptację Komisji i tym samym została rekomendowana dyrektorowi MCE do zatrudnienia.

 

 Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura